!!! GRIEPVACCINATIE 2020 in COVID19-tijden !!!


Om de verplaatsing en samenscholing zo minimaal en zo medisch beschermend mogelijk te maken, worden er 2 momenten voor griepvaccinatie 2020 ingelast:

Moment1        zaterdag 24 oktober  9u – 12u         Heischuur, Schuurhoven 2, Oud-Turnhout

Moment2        vrijdag 13 november 18u – 19u30    Heischuur, Schuurhoven 2, Oud-Turnhout


Hiervoor noodzakelijk inschrijven en dus telefonisch een afspraak maken: dit kan elke werkdag op 014/45 28 02 tussen 9u en 11u waarbij een tijdslot voor het vaccinatiemoment wordt afgesproken

Gelieve de griepspuit ZELF nog in uw vertrouwde apotheek te gaan afhalen enkele dagen voor de vaccinatie. Wij zorgen dat het voorschrift er toe komt.

Het vaccinatiemoment wordt enkel gebruikt om de griepspuit te plaatsen, het is niet de opzet dat er op dat moment gehoor gegeven wordt aan andere medische problemen.

We zorgen ervoor dat alles veilig kan verlopen in coronatijden, gelieve u dan ook zo goed mogelijk te houden aan onze planning hieromtrent.

BELANGRIJKE COVID19 TIJDING  

Beste patiënten HAPTOT,

Dankzij mede jullie inzet zet de dalende trend van het Corona-virus zich verder.

Hierdoor kan u vanaf maandag 4 mei 2020 weer iets ‘normaler’ bij uw vertrouwde huisarts terecht.

Vanaf maandag 8 juni kunnen er opnieuw online afspraken gemaakt worden. Bij deze zal u eerst een vragenlijst moeten invullen om het risico op besmetting van het Corona virus te bepalen.Bij lage score zal u een afspraak online kunnen maken, bij een verhoogde score zal de arts met u contactopnemen. Gelieve bij het maken van uw afspraak de reden van consultatie te vermelden.

Wel nemen we nog steeds strenge maatregelen om eventuele verdere verspreiding van het virus tegen te gaan: daar waar telefonisch kan ingeschat en afgewerkt worden, blijft deze manier van consultvoeren gehandhaafd tot nadere berichtgeving. Dit ter optimale bescherming van zowel jullie als patiënt als van ons de zorgverstrekker. Bedankt alvast voor jullie begrip hierin.

Na telefonische inschatting van de arts kan beslist worden tot het uitvoeren van een klinisch onderzoek in ofwel de triagepost Heischuur Oud-Turnhout (mogelijks vermoeden Covid19 infectie) ofwel bij ons in de kabinetten te Steenweg op Mol 19 Oud-Turnhout of te Parklaan 102 Turnhout (vermoeden niet Covid19) mits strikte hygiënische maatregelen:

 • Handen ontsmetten bij binnenkomst praktijk
 • Enkel binnenkomen met een mondmasker: mensen die geen mondmasker hebben, zullen we trachten dit éénmalig aan te bieden indien voldoende stock
 • U komt liefst en zo haalbaar alleen en pas tegen het afgesproken uur van de afspraak  de praktijk binnen. We houden de wachttijd zonder wachtzaalgevoel en uw consulttijd zo kort en optimaal mogelijk gezien de noodzakelijke desinfectiemaatregelen
 • Uw arts werkt zo beschermend mogelijk met de beschikbare hulpmiddelen voorhanden
 • Betaling liefst enkel elektronisch via Bancontact/kaart. Indien cash enkel het gepaste bedrag zonder wisselgeld teruggave mogelijkheid.

Als laatste willen we zeker nogmaals verduidelijken dat het NIET de bedoeling is dat we vanaf maandag 4 mei 2020 patiënten in de praktijk op grote schaal gaan testen op een Covid19 infectie. Dit gaat centraal geregeld worden en we wachten hierbij nog op verdere instructies.

We willen jullie alvast bedanken voor uw inzet en begrip hierin tijdens deze uitzonderlijke periode!


Dr. Koen Devet

Dr. Danielle Van Mencxel

Dr. Pol Herman

Dr. Evi Rogiers

Natalie van Bouwel

Praktijk Turnhout


Parklaan 102

2300 Turnhout

014/45 28 02

Praktijk Oud-Turnhout


Steenweg op Mol 19

2360 Oud-Turnhout

014/45 28 02

Nieuw vanaf 1 November 2019

We zijn verheugd te melden dat vanaf november het team artsen in onze praktijk wordt versterkt!

Dr. Rogiers Evi zal naast Dr. Herman, Dr. Devet en Dr. Van Mencxel werken, zodat het team artsen nu uit 4 artsen zal bestaan.

Dr. Rogiers heeft haar huisartsenopleiding enige tijd geleden afgerond en heeft verscheidene jaren als spoedarts gewerkt.

Na haar vestiging in de streek is ze als schoolarts begonnen aan het Medisch schooltoezicht in Turnhout. Haar interesse in de huisartsengeneeskunde is in de loop der tijd echter alleen maar toegenomen en de tijd was rijp om de sprong te wagen.

We zijn ervan overtuigd in haar de perfecte collega gevonden te hebben.

Dr. Rogiers zal werken op afspraak en dit zowel in de praktijk op de Parklaan 102, Turnhout, alsook in de praktijk in Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 19. Als u bij haar een afspraak hebt, kijk dan goed na of vraag waar de raadpleging plaats vindt. U kan online of telefonisch tijdens de secretariaatsuren een afspraak maken.Belangrijke Weetjes

 1. Er zullen géén vrije raadplegingen meer doorgaan in de praktijk op de Parklaan op maandag voormiddag en vrijdag namiddag. Alle dokters werken nu enkel nog op afspraak.

 2.  Voor een uitgebreide medische vraag, het bespreken van  uitslagen en dergelijke maakt u best een afspraak. 

 3. Het is belangrijk om te weten dat u geen voorschriften telefonisch meer kan aanvragen!

  Dit neemt teveel tijd in beslag om dit te noteren en elektronisch af te handelen, en tevens kan dit ook sterk aanleiding geven tot fouten. Er is een reden dat bepaalde medicatie op voorschrift is . Denk er dus aan dat u tijdens een raadpleging voldoende voorschriften vraagt voor de komende maanden, zodat u hiervoor geen extra afspraak moet maken!

  Het is zeker onze bedoeling niet om u extra op raadpleging te laten komen. Tijdens het consult krijgt u voldoende voorschriften mee om de periode tot de volgende controle te overbruggen.

  Indien het medisch verantwoord is , krijgt u bijvoorbeeld voor een heel jaar medicatievoorschriften mee, voor andere zieken is het nodig om ze sneller te controleren bv na 3 maanden.

  Uw dokter zal dit in overleg met u beslissen .

    4. Wij vragen u zoveel mogelijk om online een afspraak te maken dit kan via de website www.haptot.be of in de                voormiddag telefonisch tijdens de openingsuren van het secretariaat . In de namiddag stoort u de dokter tijdens zijn          consultatie of huisbezoeken. 

         Wij proberen altijd nog enkele momenten in onze agenda vrij te maken zodat u online kan boeken , misschien is er          geen plaats meer vrij bij de dokter waar u meestal komt, maar een collega in de praktijk kan u ook steeds verder              helpen. Als alle uren online volgeboekt zijn, kan u eventueel bij dringende ziekte nog een afspraak                         telefonisch regelen.                                                                                               

         Na 18 u en op feest en weekenddagen kan u terecht op het nummer 014/410 410.

         LET OP:  de wachtpost op Campus Blairon is enkel open in het weekend, dit is van vrijdagavond vanaf 19 u tot                                maandagmorgen 8 u . Op weekavonden komt u via het nummer 014/410 410 terecht bij de huisarts die in                          de regio Turnhout /Oud Turnhout van wacht is en kan u eventueel indien nodig bij de wachtarts op                                    consultatie in zijn praktijkruimte.